INTERNE SALGSKAMPAGNE

Opgaven:

Intern salgskampagne, som er målrettet bredt på tværs af salgs- og konsulentforretningen.

Intern kampagne for at øge salget

Formålet med kampagnen var at sætte fokus på ”nemme produktsalg” og øge pipeline for den enkelte sælger. Der var behov for at synliggøre otte udvalgte forretningsområder i organisationen.

Løsning

En omfattende intern kampagne blev planlagt med otte forskellige plakater – en for hvert forretningsområde, og otte go cards, der blev delt ud til de relevante medarbejdere. Budskabet var: ”Kom i gang”. Formålet var at minde sælgerne om at have de otte forretningsområder top of mind. Alle sælgere fik desuden en iPad til at præsentere løsningerne på.

Kunden:
SAS Institute A/S

Resultat

Den interne kampagne blev en stor succes, der var med til at inspirere sælgerne og give dem nogle relevante redskaber, der udmundede i øgede salg.