ISS Medarbejder Magasin

Opgaven:

Opgaven for Askvig+Stitz har overordnet været at skabe et medarbejdermagasin, der præsenterer ISS som en arbejdsplads med stolte og tilfredse medarbejdere og samtidig fungerer som profilmagasin for salget i ISS.

Medarbejdermagasin med bred appel

ISS er en stor organisation med mange forskellige aktiviteter og en mangfoldig medarbejderstab. ISS er en organisation med et tydeligt værdigrundlag – og det skal skinne igennem. Udfordringen var at bygge et magasin op med en differentieret medarbejderstab som målgruppe – og et magasin, der både skal fange interessen internt og eksternt.

Løsning

Løsningen er blevet en overordnet skabelon for magasinet, der arbejdes efter på de løbende redaktionsmøder med kunden. Skabelonen er udarbejdet på baggrund af stor indsigt i målgruppen og med afsæt i magasinets krav til at ramme et bredt segment, styrke virksomhedens identitet og have en god brand-værdi udadtil. Processen foregår på den måde, at vi hos Askvig+Stitz har projektledelsen på bladet og bygger det op, så det kommunikativt virker.

Kunden:
ISS

Resultat

Resultatet er blevet et medarbejdermagasin, der både skaber medarbejdertilfredshed og brand-værdi.